دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان

درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان

20 تیر 1403
1325
درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان

درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی، جهت ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان، فقط به سامانه سجاد مراجعه نمایید.
همچنین بررسی پرونده های نقل انتقال، بازگشت به تحصیل و در خواست سنوات دانشجویان برای ادامه تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403 از تاریخ 1403/05/01 لغایت 1403/06/25 در جلسات کمیسون موارد خاص دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل بررسی می گردد.
 
کمسیون موارد خاص دانشجویان
معاونت دانشجویی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل