دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری

کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری

17 تیر 1403
2000
پژوهشی و فناوری
کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری

کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سرکار خانم دکتر ملیحه اکبرزاده نیاکی عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری موفق به کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران گردید.
در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران که توسط مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک (IBB) در دانشگاه تهران برگزار گردید سرکار خانم دکتر ملیحه اکبرزاده نیاکی عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل موفق به کسب عنوان پوستر برتر همراه با جایزه نقدی شدند.
مشاور امور بانوان و خانواده دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، کسب این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض کرده و آرزوی امیدواری کردند این موفقیت قدم جدیدی در جهت پژوهش های برتر و نوآورانه در این حوزه و کمک به توسعه علمی و پژوهشی کشور باشد.
 
روابط عمومی دانشگاه
کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری
کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری
کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری
کسب عنوان پوستر برتر در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی دانشگاه تهران توسط عضو هیات علمی دانشکده زیست فناوری
https://ausmt.ac.ir/n/1622