دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

13 تیر 1403
2553
آموزشی
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به منظور افزایش کیفیت آموزشی رشته های دانشکده دامپزشکی و خدمات رسانی به بخش خصوصی، درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با حضور رییس، اعضای محترم هیأت علمی گروه علوم درمانگاهی و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده دامپزشکی در پردیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل شروع به کار نمود.
در این مراسم دکتر امیر خاکی، رییس دانشکده دامپزشکی، ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق، از زحمات اعضای گروه و مدیر محترم گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، جناب آقای دکتر ناصر وجدی، درخصوص تجهیز، راه اندازی و شروع به کار این درمانگاه قدردانی نموده و ابراز امیدواری کردند که با آغاز فعالیت درمانگاه، زمینه مناسب برای افزایش کیفیت آموزش دانشجویان رشته دامپزشکی و خدمات رسانی به بخش خصوصی فراهم گردد.
آدرس درمانگاه: کیلومتر 3 جاده آمل به محمودآباد، پردیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
 
روابط عمومی دانشگاه
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
شروع به کار درمانگاه آموزشی – درمانی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
https://ausmt.ac.ir/n/1619