دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

12 خرداد 1403
2565
دانشجویی و فرهنگی
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نمایش «پدربزرگ قبیله ما» به همت کانون تئاتر دانشجویی مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین خداوردیان و  در مدت دو روز در پردیس دانشگاه به روی صحنه رفت.
تئاتر، ازجمله هنرهایی است که با استفاده از ارتباط مؤثر، می توان ذهن و تخیل مخاطب را تحت تأثیر قرار داد.
 
روابط عمومی دانشگاه
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
اجرای نمایش دانشجویی «پدربزرگ قبلیه ما» در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
https://ausmt.ac.ir/n/1563