نشست صمیمانه ریاست دانشگاه با انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه
4/24/2023 2:38:37 PM 126

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست صمیمانه ریاست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی با انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه دیدار کردند.

در این جلسه که به میزبانی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد؛ دبیران کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشجویان حضور داشتند. دکتر اکبر حاجی زاده مقدم ریاست دانشگاه ضمن قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان، از حضور دبیران استقبال کردند. وی با بیان اینکه هدف دانشگاه بهبود کیفیت و ارتقای زندگی دانشجویان در حوزه های مختلف است، تصریح کرد؛ کانون ها و انجمن ها با دغدغه و تخصصی که دارند می توانند به معاونت دانشجویی و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد؛ در صدد افزایش ارتباط کانون ها و انجمن ها با حوزه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی هستیم و از ادامه دار بودن این جلسات استقبال خواهیم کرد. در طول این نشست که به صورت گفتگو محور برگزار شد تعدادی از دبیران حاضر در جلسه پیشنهادات و راه حل های خود را در جهت شکوفایی هر چه بیشتر کانون های فرهنگی و انجمن ها در دانشگاه و همچنین هم افزایی و تعامل بیشتر آنها با حوزه های مختلف دانشگاه بیان کردند.

دکتر حاجی زاده مقدم در پایان جلسه خاطر نشان کردند؛ که از امکانات دانشگاه در راستای شکوفایی و فعالیت بیشتر کانون ها و انجمن ها استفاده خواهند کرد؛  وی در پاسخ به مطالب و پیشنهادات بیان شده توسط دبیران پرداخت و همچنین از ظرفیت کانون ها در جهت بهبود وضعیت سلامت جسمی و روانی دانشجویان و فرهنگ سازی هرچه بیشتر خصوصا در خوابگاه ها استقبال کردند و بر حمایت از کانون ها و انجمن های دانشجویی تاکید کردند.

 

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر