انجمن علمی مهندسی
1/19/2022 7:56:43 AM | 457

دریافت فایل عنوان
اساسنامه انجمن علمی مهندسی
 •  
 • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
 •  
 • دبیر انجمن: خانم نیوشا حسنی
 •  
 • اهداف و وظایف :
 • مناظره و نقد علمی
  هم اندیشی و نشست های تخصصی
   مطالعات و پژوهش های علمی
   نشر و ترویج یافته هاي علمی
   برگزاری دورههاي آموزشی تقویتی، تكمیلی و تشكیل كارگاههای تخصصی،
  همایش، كنفرانس ها و جشنواره‌ها
   بازدیدهای علمی از مراكز علمی، صنعتی و فناوری

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل