انجمن علمی گیاهان دارویی
5/16/2022 10:51:58 AM | 478

دریافت فایل عنوان
اساسنامه انجمن علمی گیاهان دارویی
گزارشکار فعالیت های انجمن علمی گیاهان دارویی - اسفند ۱۴۰۰
گزارشکار فعالیت های انجمن علمی گیاهان دارویی - اردیبهشت ۱۴۰۱
 •  
 • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
 •  
 • دبیر انجمن: خانم سارا مهربان نیاکی
 •  
 • اهداف و وظایف:
 • آگاهی و معرفی رشته گیاهان دارویی و بررسی فرصتهای شغلی در این حوزه بخصوص برای دانشجویان و علاقمندان به این رشته
 • انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای فرهنگی مربوطه در سطح ملی و بین المللی
 • ارائه خدمات علمی،آموزشی و پژوهشی به ویژه معرفی جدیدترین تکنولوژیهای روز در حوزه گیاهان دارویی
 • برگزاری سمینار و سخنرانیهای علمی در سطح دانشگاه،ملی،منطقه ای و بین المللی
 • انتشار کتب و نشریه علمی
 • عضویت در کانونها و مجامع علمی رسمی ملی و بین المللی

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل