گزارش عملکرد سال 1398
9/22/2021 4:45:27 PM | 518

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مفتخر است کارنامه‌ی عملکردی این حوزه را در سال 1398 در منظر عمومی به نمایش بگذارد. برای این منظور می‌توانید، فایل این گزارش را از اینجا دریافت نمایید.