کانون موسیقی
2/5/2022 9:18:36 AM | 585

دریافت فایل عنوان
اساسنامه کانون موسیقی
  •  
  • محل دفتر: ساختمان مرکزی دانشگاه
  •  
  • دبیر کانون: خانم مریم سلطانی تهرانی
  •  
  • اهداف و وظایف:
  • به طور کلی این کانون جهت اجرای برنامه های شاد و مفرح برای مناسبت های دانشگاهی و همچنین تقویت روحیه خودباوری و میل به پیشرفت در زمینه های فرعی (موسیقی) تشکیل شده است.
  • تشکیل گروه های موسیقی سنتی و پاپ جهت اجرای آهنگ های مجاز و شاد با تاییدیه حراست دانشگاه در مراسمات مهم دانشگاه
  • جذب دانشجوهای با استعداد در زمینه موسیقی،معرفی آنها به مسابقات و کسب مقام

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل