کانون شعر و ادب
1/8/2022 1:04:41 PM | 596

دریافت فایل عنوان
اساسنامه کانون شعر و ادب
 •  
 • محل دفتر کانون: ساختمان مرکزی دانشگاه
 •  
 • دبیر کانون: خانم فاطمه زهرا محمودی
 •  
 • اهداف و وظایف: برگزاری جلسات تحلیل و بررسی کتاب،برگزاری جلسات شب شعر و برگزاری جلسات آشنایی با نویسندگان مسابقه شعر خوانی، برگزاری کلاس های داستان نویسی
 •  
 • عملکردها:
 • اجرای شعر خوانی با مضمون شب یلدا
 • اجرای مسابقات شعر خوانی بین دانشجوها جهت ارتقای علاقه و فرهنگ
 • برگزاری کلاس های داستان نویسی
 • جلسه و بحث با نویسندگان کتب 

 

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل