کانون تئاتر
1/8/2022 12:55:01 PM | 615

دریافت فایل عنوان
اساسنامه کانون تئاتر
 •  
 • محل دفتر : ساختمان مرکزی دانشگاه
 •  
 • دبیر کانونمینا رضی پور
 •  
 • اهداف و وظایف: برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه شناخت تئاتر و بازیگری،تمرین و تولید نمایش، شرکت در جشنواره های تئاتر دانشجویی
 •  
 • عملکردها:
 •  
 • اجرای استند اپ کمدی
 • اجرای تئاتر طنز کلاسیک
 • برگزاری کلاس های اموزشی

 

مدیریت فرهنگی دانشگاه فناوری های نوین آمل