درباره مدیریت فرهنگی
1/10/2022 12:32:06 PM | 762

 

 • مدیریت فرهنگی
 • مدیریت فرهنگی در حقیقت حوزه‌ای است که به نمایندگی از مدیریت دانشگاه مسئولیت مستقیم در قبال فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را دارد و براساس سیاست‌های شورای فرهنگی، با هماهنگی ریاست دانشگاه و با بهره‌گیری از نیروهای نهفته در بطن گروه‌ها و نهادهای دانشجویی و فرهنگی کار می‌کند.
 •  
 •  
 • اهـداف
 •  ارتقای سطح فرهنگی اساتید، کارمندان و دانشجویان 
 • ایجاد زمینه حضور و تجربه کار گروهی در ابعاد مختلف
 •  گسترش برنامه‌های علمی، هنری، مذهبی 
 • فعالیت‌های دانشجویی گروهی، توسعه مبانی اخلاقی و معرفتی بین دانشگاهیان
 •  قانونمند کردن و اعمال نظارت‌های لازم در فعالیت‌های دانشجویی و فرهنگی 
 •  
 •  
 • وظایف و اختیارات
 • ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری در دانشگاه و خارج از آن
 • نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم‌سازی جسم و روح آنها
 • تشکیل کانون های دانشجویی در رشته های مختلف 
 • تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
 • برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و کارگاه های دانشجویی
 • اجرای پروژه های تخصصی در جهت ارتقای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه
 • برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و میزگردهای دانشجویی
 • صدور کارنامه فرهنگی برای دانشجویان
 •  
 •  
 • مدیران فرهنگی دانشگاه از ابتدا تا اکنون
  • خانم دکتر عاطفه عراقی92-95
  • اقای دکتر مجید اسحق نیموری  95-97
  • آقای دکتر مجتبی رنجبر 97-1400