5/15/2023 10:48:09 AM 5/15/2023 10:48:09 AM
ازدواج و جوانی جمعیت
5/15/2023 10:48:09 AM | 170

دوستان دانشجویی که در سال ۱۴۰۱(یکم فروردین ۱۴۰۱ تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ ) ازدواج کردند. و دانشجویانی که در این بازه ی زمانی صاحب فرزند شدند.لطفا جهت دریافت هدیه از مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تا روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت مدارک شناسایی و سند ازدواج خود را به کارشناس فرهنگی (خانم یزدانی) ارائه دهند.

0 نظر
ثبت نظر